Firma Centrum Treningu Przemysław Wrzosek realizując operację „Promocja zdrowia i aktywności fizycznej na terenie wiejskim” otrzymała pomoc z EFRROW  ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020